Skip to content
Architecture, urban planning and research in, on and next to water
+31 70 39 44 234     info@waterstudio.nl

Latin American Congress Of Steel Frame Sao Paulo Brazil

Last week, Waterstudio participated in the 6th Congress LATAM On Steel Frame and Constructive Systems in Brazil, where we focused on addressing challenges through floating architecture.

Koen Olthuis presented the path towards floating cities in his talk titled, from Myth to Marble, while our colleague Anna Vendemia discussed the role of floating architecture in addressing social and bioclimatic issues. She drew from our impactful initiatives, such as City Apps for Wet slums and the Bihar Fellowship Program.

Meeting Vasco Rodrigues, Deputy Consul General of the Netherlands in São Paulo, emphasized the importance of global collaboration for sustainable solutions.

We extend our sincere gratitude to the organizers in São Paulo, the speakers, and all the attendees for contributing to the success of this event. Waterstudio is deeply committed to shaping a sustainable future through innovative architecture, and we look forward to future opportunities to share our message on other influential platforms. Let’s work together to inspire change and create a greener, more sustainable world!

Drijvende woonwijken in ondergelopen polders, deze architect ziet het al voor zich

By Marc Doodeman
Cobouw
2023.October.02

 

Drijvende woonwijken in ondergelopen polders, deze architect ziet het al voor zich
Koen Olthuis. Foto: Suzanne van de Kerk

Op de Malediven werkt architect Koen Olthuis aan de bouw van een drijvende stad. In Nederland kan zoiets ook, denkt hij: in havens en polders.

En óf hij gedreven is. “Anders houd je het niet twintig jaar vol.” Architect Koen Olthuis zit in zijn kantoor in Rijswijk aan een kleurige glazen tafel voor een stapeltje lege A4’tjes en een pen, die hij tijdens het gesprek veelvuldig zal gebruiken om zijn woorden kracht bij te zetten. Hij doet al tien jaar niets anders dan drijvend bouwen, zegt hij. Al wil hij het zo eigenlijk niet noemen. “Het woord drijvend komt mijn strot uit.”

Hij wil dat woningen op water onderdeel worden van de normale stedenbouw. Net als hoogbouw ooit een keuze was om ruimte goed te gebruiken. Als je havens en polders gaat benutten als woonwijken, gebruik je de ruimte beter.

Olthuis wil af van de “freak architecture”. Van de “watervillaatjes met een bootje aan het water” voor de happy few. “Want dan blijft het altijd een nichemarkt.” Wonen op het water moet ook toegankelijk worden voor gewone mensen, vindt hij.

Duizenden polders

Aan de techniek ligt het niet. “In Nederland bouwen we meestal op palen of op staal. Kijk eens onder het Paleis op de Dam. Dertienduizend houten palen. Dertienduizend palen staan daar onder één gebouwtje! Dat slaat helemaal nergens op. Houten palen. Het hoogste bos van Nederland. Dat soort funderingen vinden wij fantastisch. Maar daarvan zeg je toch ook niet dat het om paalwoningen gaat?”

Wat hem betreft moeten polders in Nederland gebruikt worden om de woningnood aan te pakken. Laat maar onderlopen. Het land schreeuwt om locaties. Pak een deel van de Haarlemmermeerpolder. Of pak ergens een hele polder.

“We hebben 3.500 polders. Veenpolders. Droogmakerijen. Zeepolders. We halen het water eruit. Maar het is een kunstmatig systeem. Wij wonen met elkaar in een poldermachine. En die machine moet je onderhouden en droog houden. Anders kan je niet wonen en geen landbouw bedrijven. Maar er komt steeds meer regen en meer wateroverlast. Dus moet je harder pompen. Op lange termijn is dat systeem gewoon niet vol te houden.” Waarom al die polders droogmalen? Met verzilting langs de kust en CO2-uitstoot bij de veenpolders tot gevolg. Waar zijn we mee bezig, vraagt Olthuis zich af.

Klimaatverandering

Olthuis zet een kleine maquette op tafel van een drijvende wijk die op de Malediven gepland is. Daar wil de overheid vijftienduizend woningen op het water bouwen. De straten komen te staan op grote pontons en worden via knooppunten aan elkaar gekoppeld. Op een A4’tje tekent de architect een netwerk van lijntjes uit. Hij pakt zijn laptop erbij om nog een schets van bovenaf te laten zien. Het lijkt op een bloemkoolwijk, maar dan met water in plaats van tuinen.

De ontwikkeling van de drijvende stad op de Malediven zit sinds vorig jaar in een stroomversnelling. De plaatselijke minister van Milieu, Klimaatverandering en Technologie, Shauna Aminath, brak bij nieuwsmedium Bloomberg een lans voor de bouw van drijvende wijken. “Door de snelheid waarmee klimaatverandering toeneemt en de zeespiegel stijgt, moeten we op een hogere ondergrond gaan bouwen”, zei ze.

Olthuis vindt het “fantastisch” dat hij betrokken is bij het “opstarten van de nieuwe economie”. “Steun van de overheid is voor ons zó belangrijk”, zegt hij. Met “ons” doelt Olthuis op zijn architectenbureau Waterstudio.NL, ontwikkelaar Dutch Docklands Maldives én op de joint venture tussen de overheid en de Nederlandse onderneming: Dutch Docklands International. Bij het project zijn ook Nederlandse waterbouwers en een ingenieursbureau betrokken. Olthuis is de chief creative officer.

Het wordt een “miljardenproject”, volgens de architect. Critici vrezen dat de woningen door deze hoge kosten alleen te betalen zullen zijn door de rijken. Olthuis houdt de moed erin en denkt dat er in de drijvende stad straks ook plek is voor burgers met een meer bescheiden inkomen.

Onderwatertech

De drijvende stad komt in een lagune, waar de strandjes steeds verder zinken en het rif en het koraal heel dichtbij zijn. “Zo’n stad kan je niet bouwen in het midden van de oceaan, maar je kunt hem wel bouwen in de nabijheid van bestaande infrastructuur”, zegt Olthuis. Bijvoorbeeld dicht bij de hoofdstad Malé, die uit zijn jasje barst.

De woningen zijn fel gekleurd en krijgen onverharde (zand)straten, passend bij de lokale cultuur. “Maar onderwater is alles gewoon hightech”, verzekert Olthuis. Daar liggen het riool en alle leidingen.

De eerste drijvende woonwijk bestaat uit zeshonderd woningen (vier hoog met dakterras). De drijvende stad wordt over het water aangevoerd. Volgend voorjaar komen draagschepen met daarop straten: dat zijn stalen pontons van honderd bij dertig meter. De straten worden vastgemaakt aan palen, laat Olthuis zien met een paar pennenstreken op een A4’tje. “Het is eigenlijk een grote haven. Dat is niet wat mensen willen horen. Maar zo werkt zo’n stad wel.”

Vijftienduizend drijvende woningen moeten er op de Malediven komen. Illustratie: Waterstudio

Drijvende flexwoningen

De woningen en straten komen uit China, India en Sri Lanka, landen die ook bij het project betrokken zijn. De woningen die ze maken zijn volgens Olthuis twee keer zo goedkoop als in Nederland, omdat arbeid veel goedkoper is. De flexibele steden van Olthuis kunnen zich aanpassen aan het seizoen. Tennisbanen kunnen na de zomer afdrijven en vervangen worden door parken. “Seizoensgebonden architectuur”, noemt Olthuis dat.

In zekere zin lijkt het op de flexwoningen die de laatste jaren in Nederland aanslaan. Die zijn ook verplaatsbaar. Olthuis: “Dat soort woningen juichen we alleen maar toe.” Ook flexwoningen komen in principe op tijdelijke bestemmingen. En wat hem betreft mogen ze ook drijven.

Olthuis zou graag zien dat het Rijk lege delen van havens in Nederland aanwijst om met drijvende wijken te starten. In Amsterdam of Rotterdam. Op het IJmeer of op de plek waar ooit de Markerwaard zou komen. Maar de architect ziet dat niet snel gebeuren, vanwege de huidige bestemming van die gebieden en verwachte bezwaren van natuurbeschermingsorganisaties. De duizenden polders in Nederland zijn kansrijkere locaties. “We moeten als land kijken of het economisch beter is om een aantal van die polders onder water te zetten.”

Koen Olthuis. Foto: Suzanne van de Kerk

City-dokter

De woningnood vormt dé gelegenheid om aan de slag te gaan met drijvende wijken, vindt Olthuis. Anders blijft Nederland hangen in experimenten, zoals die met drijvende woningen bij IJburg in Amsterdam en een projectje in Rotterdam. In het buitenland wordt het concept serieuzer opgepakt, valt Olthuis op. Dat merkt hij alleen al aan de telefoontjes van buitenlandse media. “Vanmiddag word ik gebeld door The New York Times. Elke maand staat er wel een filmploeg hier.” Een week voor dit gesprek was Olthuis keynotespeaker op een congres over drijvend bouwen in Tokio.

Dat het concept van woningbouw op het water in Nederland tot nu toe niet echt aansloeg, frustreert hem. Het bewoog hem er jaren geleden toe aan de TU Delft te promoveren op het onderwerp. Om serieuzer genomen te worden in de stedenbouwwereld. Ook wilde hij de wereld van zijn moeder en vader bij elkaar brengen. “Aan mijn moeders kant zaten de scheepsbouwers. Aan vaders kant de art-nouveau-architecten.”

In plaats van architect zou hij zichzelf liever city-dokter willen noemen. Met water als medicijn. “Ik zie water als mogelijkheid om de stad te verbeteren.”

Tipping point

Inmiddels begint er beweging in te komen. “We gaan richting een tipping point waarin waterwonen, bouwen op natte ondergronden, als een volwaardig alternatief wordt gezien”, denkt Olthuis. Pensioenbeheerders meldden zich al met belangstelling. Ze willen verkennen of wonen op het water op grotere schaal een oplossing kan zijn. “De rol van architecten is om te laten zien dat je geld kan verdienen aan water. Dan volgen de ontwikkelaars wel”, is zijn overtuiging.

Nu Olthuis een doctorstitel heeft, lesgeeft aan de TU Delft en ziet hoe enthousiast studenten zijn over waterwonen, is zijn ambitie groter dan ooit. Hij hoopt dat hij uiteindelijk de stedenbouw kan verrijken.

Daar is dan wel steun van de overheid voor nodig. Die moet regels opstellen, vindt de architect. “Bijvoorbeeld: alles wat we gaan bouwen, moet verschoven kunnen worden. Zonder heel specifiek te zeggen dat het een waterwoning moet zijn. Dan gaat de industrie zoeken naar oplossingen en kunnen er mooie dingen gebeuren.”

Marc Doodeman

Marc Doodeman

Journalist

Marc Doodeman werkt sinds 2008 als redacteur voor Cobouw. Hij houdt de marktontwikkelingen in de bouw bij, kijkt hoe bouwbedrijven het doen en heeft speciale interesse voor de woning(bouw)markt. Fascinatie: op zoek naar het huis (en de huizenmaker) van de toekomst. Marc is te bereiken op: marcdoodeman@vmnmedia.nl.

 

 

click here for source website

Click here for source pdf

Floating Theater Lyon L’ile O wood construction award winner 2023

The floating theater in Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, which is a award winner of 2023, is a structure that combines different technologies and materials to create a captivating artistic space.

The building’s primary technologies include:

Concrete Shell: The hull of the theater is constructed using concrete, which provides stability and durability to the floating structure. The concrete shell was created by a specialist from the Netherlands at the port of Lyon, ensuring the expertise required for such construction.

CLT Wooden Superstructure: CLT (Cross-Laminated Timber) is used for the wooden superstructure of the theater. CLT is an innovative construction material made by layering and bonding timber boards together at right angles. This creates a strong and rigid structure that is also lightweight. The use of wood in the superstructure adds an organic and natural element to the theater’s design.

Waterproofing by Membrane: To protect the theater from water infiltration, a waterproof membrane is applied on five sides of the structure. This ensures that the theater remains watertight and can float safely on the water surface.

Sheet Steel Cladding: The outer cladding of the theater is made of sheet steel, which provides a protective and visually appealing layer. The steel cladding adds a modern and industrial touch to the overall design.

The choice of wood for the interior of the theater was driven by the artists’ desire for additional comfort and inspiration while expressing themselves. Wood is known for its organic character, warm color tones, unique shapes, and distinct scent. These qualities create a welcoming and immersive atmosphere for the artists and the audience, enhancing the overall experience within the wooden room.

By combining these technologies and materials, the floating theater in Lyon achieves a remarkable balance between functionality, aesthetics, and sustainability, creating a remarkable artistic space for performances and events.

Documentary about Floating Cities – Creative Ideas to Combat Climate Change

“Exploring the Future: The Rise of Floating Cities” is a documentary that delves into the emergence of floating cities as a response to rising sea levels caused by climate change. The film highlights the visionary efforts of different experts, including Koen Olthuis of Waterstudio, who is constructing a sustainable floating city in the Maldives, utilizing seawater for cooling purposes. While showcasing the potential of floating cities, the documentary also explores the challenges and complexities involved, such as engineering requirements, socio-economic considerations, and potential impacts on ecosystems. Through captivating visuals and expert analysis, the film provides viewers with a comprehensive understanding of this cutting-edge architectural movement and its potential to reshape urban living in the face of the climate crisis.

https://www.dw.com/en/floating-cities-creative-ideas-to-combat-climate-change/a-65804881

Planet E – Floating Cities

Sea levels are rising due to climate change. Many coastal cities are at growing risk of flooding. Architects are trying to react to this development with new ideas, such as floating cities. Architect Koen Olthuis of Waterstudio is constructing a floating city in the Maldives, sustainably cooled with sea water.

The Sale of the first Royal Waterlofts floating houses in Zeewolde has begun

Royal waterlofts floating houses for sale

We are happy to announce the launch of sales for water residences at Blauwe Diamant in Zeewolde. This extraordinary development offers an unparalleled water experience with private moorings and direct access to Wolderwijd and other recreational water routes.

Prepare to be captivated by the remarkable features of these residences, which have earned them the well-deserved title of Royal Waterlofts! With their soaring 3-meter high ceilings and flexible floor plans, these homes redefine the standard of luxury living.

The ground floor’s open layout, adorned with expansive glass facades, invites an abundance of natural light, creating a seamless connection between the interiors and the picturesque surroundings. This distinctive design element truly sets the Royal Waterlofts apart.

Immerse yourself in the serene ambiance of the delightful spacious garden, where you’ll discover ample space for an outdoor kitchen and a cozy, secluded lounge area. Enjoy ultimate privacy and unwind in style in this tranquil oasis.

Moreover, the splendid terrace overlooking the glistening waters of the Blauwe Diamant offers breathtaking views, allowing you to savor every moment of this remarkable location.

With only 10 of these remarkable water residences available, now is the perfect time to secure your place in this exclusive community. Don’t miss the opportunity to embrace the unique water lifestyle.

To learn more about the  water residences, Royal Waterlofts, we invite you to visit the website of Balance d’eau. Discover the epitome of luxury waterfront living at Blauwe Diamant in Zeewolde!

Sales website: https://www.balancedeau.nl/nl/projecten/project-royal-waterlofts/

Radio NPO1 – Het woningtekort vraagt om creatieve oplossingen

Het woningtekort vraagt om creatieve oplossingen. “Kleine creatieve oplossingen zetten geen zoden aan de dijk, we moeten over de dijk het water op!”

The housing shortage demands creative solutions. “Small creative solutions won’t make a significant impact, we need to go over the dike and onto the water!”

Construction started of Overwater house Braassemermeer

Construction has begun on the Overwater Villa Braasemermeer, a stunning architectural masterpiece situated on the picturesque Braasemermeer. The first beams have been put in place, and this unique house is sure to leave a lasting impression on your mind.

Featuring a distinctive design, the villa boasts a shell-like facade, floor, and roof made of zinc, with ample glass and wood elements offering unparalleled views of the lake. The main living area is spacious and luxurious, thanks to its double-height ceiling, while the bedrooms and bathroom are discreetly tucked away behind the wooden facade, ensuring privacy and comfort.

From the villa’s vantage point, you can soak in the breathtaking views of the serene lake and its surroundings. A one-of-a-kind dwelling that seamlessly blends nature and modern architecture.

Back To Top
Search