Skip to content
Architecture, urban planning and research in, on and next to water
+31 70 39 44 234     info@waterstudio.nl

DENİZ AĞACI Sea Tree, YAPI

YAPI, Apr 2012

Kentleşme ve iklim değişimi, kent merkezlerindeki doğal alanlar üzerinde giderek artan bir baskı oluşturuyor. Kentlerde yeni doğal alanlar yaratmak ise örneğine az rastlanan bir girişim. Bununla birlikte, kuşlar, arılar, yarasalar ve öteki küçük hayvanlar için ayrılmış bu tür yaşam alanlarının kentsel çevreye de olumlu katkıları oluyor.

Waterstudio’nun kentlerde bu tür yeşil odaklar oluşturmak için tasarladığı yeni kavramsal proje “deniz ağacı” (sea tree) adını taşıyor. Bu ağaç, yalnızca hayvanlara yaşam alanı olarak ayarlanmış birçok katmanı içeren yüzen bir strüktür. Bu strüktüre insanların erişmesine izin verilmiyor. Deniz ağacı, açık denizde petrol arayan yüzer platformlarınkine benzer bir teknoloji ile yapılıyor. Bu aynı zamanda deniz ağaçlarının, petrol şirketleri tarafından, kentsel çevreye duyarlılıklarını göstermek amacıyla kendi bilgi ve teknik birikimlerini kullanarak inşa edilebilecekleri ve kentlere bağışlanabilecekleri fikrini de akla getiriyor. Bu ağaçlar, akarsulara, denize, göllere ve limanlara yerleştirilebiliyor.

Click here for the website

Back To Top
Search